Staket St Olof
Staket St Olof
press to zoom
St Per-laserskannad (1)
St Per-laserskannad (1)
press to zoom
Ställning_Teknisk_undersökning_St_Per_2016
Ställning_Teknisk_undersökning_St_Per_2016
press to zoom
Laserskanning 2016 St Per
Laserskanning 2016 St Per
press to zoom

Projektet: Sigtunas kyrkoruiner - bevarande och brukande 

Projektägare: Sigtuna museum

Mål: Inventera ruinernas skick med resultat att dom renoveras och bevaras för framtiden

Sigtunas tre bevarade kyrkoruiner av medeltida kyrkor är i behov av renovering.
För några år sedan upptäcktes sprickbildningar i St. Pers ruin, sprickorna har dessutom över tid ökat.
I St. Olofs ruin har stenar släppt från murkrönen och vi har hittat fler lösa stenar som är på väg att ramla ner. Idag finns det staket runt båda dessa ruiner, eftersom det medför fara att gå in där. 

 

Det var över 20 år sen de senaste renoveringsåtgärderna gjordes på ruinerna, så det är nu hög tid att ta ett rejält omtag på ruinerna igen. Vi bär alla ett ansvar för att vårda och förvalta vårt gemensamma kulturarv, ett kulturarv som också kan och bör brukas. Det bästa sättet att bevara en kulturmiljö är genom att använda den. 

För att ruinerna ska bevaras även i framtiden behövs en långsiktigt hållbar strategi med god kulturmiljöförvaltning som grund och som bygger på ekonomiskt, socialt och politiskt hållbara grunder och samverkan mellan intressenter. 
 

2015 startade därför Sigtuna kommun (genom Sigtuna museum), Sigtuna församling och länsstyrelsen i Stockholm tillsammans ett samarbetsprojekt kring Sigtunas tre kyrkoruiner. Syftet är att se vad som behöver göras för att säkra ruinerna, och att se hur vi ska kunna använda ruinerna i framtiden.  
 

Det första året, 2015, genomfördes en förstudie som resulterade i ett Bookazine, utgivet av Sigtuna museum. 2016 och 2017 genomfördes tekniska undersökningar av St. Pers och St. Olofs ruiner. Syftet var att fördjupa kunskapen om hur ruinerna mår. Helt enkelt att få bättre koll på ruinernas status, ta reda på varför skadorna har uppstått och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Ett grundproblem är de lagningar med cement som gjordes under mitten på 1900-talet. Cement är ett billigt, modernt och lättarbetat material, men det man då inte visste var att det fungerar dåligt som lagning på en medeltida byggnad/ruin byggd med kalkbruk. Därför behöver ruinerna nu en mer långsiktig plan för vården, med nya renoveringsmetoder som bygger på gammal kunskap.  

Nästa år kommer renoveringsarbeten att utföras på både St. Pers och St. Olofs ruiner. 

Vi på Time & Place AB ser det som ett jättespännande uppdrag att projektleda Ruinprojektet i samarbete med dessa fantastiska aktörer.
 

Har du frågor kring ruinprojektet?

 

Kontakta projektledare Anders Wikström 0739841919 eller anders@timeandplace.se