Genom samlad erfarenhet- ödmjuk kunskap

Vi har tidigare, på eget håll eller tillsammans arbetat med många olika uppdrag, anställningar och i projekt.

Detta gör att vår samlade erfarenhet tillsammans bildar en bra grund inom bolagets affärsidé.

Här samlar vi en kort presentation av tidigare erfarenheter.

Tidigare erfarenheter:

Sofiero slott
Föreläsning, workshop kring varumärkesbyggande genom värdskap.
April 2018
Sigtuna kommun
Omvärldsanalys
Nov 2017
Sjöhistoriska museet
Leda projektet båtliv- hitta placering för Vasaorden 2017
Council_of_Europe_logo_(2013_revised_version)
Huvudprojektledare under anställning Destination Sigtuna
NCC
Utredning kring detaljplan- omvärldsbevakning av riksintressefrågan
Only the sky is the limit?!
Del i projektgrupp- Only the sky is the limit?!
LFV/ Swedavia
Värdskapsutvecklare
Sveriges Museers årsmöte 2017
Huvudprojektledare
Sverige Museers Vårmöte 2015
Huvudprojektledare
Sigtuna Kyrkoruiner
Sigtuna Kyrkoruiner-
bevarande och brukande
Huvudprojektledare 2016-2017
Wenngarn
Wenngarn-
Kultur-Destinationsutveckling
Marknadsföring
Sigtuna kommun
Strategisk kommunikation
Visa mer
Sigtuna- Stockholm- Sweden