Vår "TIME":

Hösten 2015 arbetade Anna med utvecklingen av

platsen/destinationen Wenngarn.

På platsen finns en kulturmiljö, med park, slott och andra fastigheter.
Uppdragsgivaren insåg att det behövde kompletteras med ytterligare kunskap och erfarenhet.

 

I tidigare uppdrag hade Anna arbetat med arkeologen/museichefen och egna företagaren Anders Wikström, kontakt togs igen och 
Anders uppdrag på Wenngarn blev att arbeta med bevarandet
och utvecklingen av kulturmiljön.


Snabbt förstod vi fördelarna med att slå samman dessa kunskaper och kompetenser i utmaningarna kring brukandet av en plats och en kulturmiljö - både i kommersiellt syfte och i bevarandet av samma miljö.

Hur lockar man besökare, söker samarbeten, hur minskar man slitage, hur får man personal att vara aktsamma, hur marknadsför man och berättar på ett spännande och intressant sätt och hur jobbar man strategiskt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling?

Vår "PLACE":

Vi är placerade i Stockholm men jobbar över hela Sverige.