MARKNADSFÖRING/ KOMMUNIKATION

Att visa sina besökare att man finns och vad man kan uppleva på besöksmålet, museet eller kulturmiljön kan vara nog så utmanade.
 

Vilka målgrupper borde vi rikta in oss mot?
Vilka är de bästa kanalerna för marknadsföring?

Hur ser vi till att följa vår varumärkesprofil i både tal, skrift, på plats och i våra alla kanaler för att uppfattas så som vi vill?
Hur kommunicerar vi internt, mot intressegrupper och våra besökare?

Hur bearbetar vi Press på rätt sätt?

Vi hjälper med marknadsutveckling för att öka antalet besökare/ följare och kunder, deras konsumtion och vilka kanaler och marknader som det skall kommuniceras mot.

Exempel på erfarenhet inom MARKNADSFÖRING/ KOMMUNIKATION:
 

Strategisk kommunikation- Sigtuna Kommun (kommunikationsavdelningen)
Varumärkesansvar Wenngarn
Strategisk kommunikation Sociala medier, hemsida och på plats.
Projektkommunikation i flertalet projekt