STRATEGISK UTVECKLING/ FINANSIERING

Vi hjälper er med strategisk utveckling, paketering och produktutveckling både inom Kulturmiljöer, museer och besöksmål.

Att hitta en gemensam målbild, visioner, roller, vägval, ekonomisk plan och få dem att tillsammans skapa en långsiktigt hållbar och framkomlig väg framåt är avgörande inom strategisk utveckling och hjälper oss att förstå våra gäster/ kunder.

Att finna finansiering i kulturmiljöer, destinationer kan se olika ut. Vi har erfarenhet av olika finansieringsvägar och hjälper våra kunder att hitta rätt väg men även med ansökningar och medel. 

Tillväxtverket skriver i sin rapport, Fakta om svensk turism 2016 så här:

Destinationsutveckling kräver samordning. Besöksnäringen är starkt beroende av samspelet mellan privata och offentliga aktörer, eftersom besökarnas upplevelser i hög grad byggs kring platser och tjänster som utvecklas och tillhandahålls av det offentliga, såsom transporter och infrastruktur, stads- och kulturmiljöer, rekreationsområden och lokal offentlig service. Ofta är det en offentlig aktör som har samordningsansvar för destinationsutveckling, regionalt eller lokalt. För att utvecklingsarbetet ska nå framgång måste besöksnäringens behov integreras i de offentliga planprocesser som drivs med långsiktiga perspektiv.

Exempel på erfarenhet inom strategiskt arbete:

Strategisk utvecklingsplan - Sigtuna Museum

Genomlysning av vision och väg framåt- Alfred Nobels Björkborn

Strategiskt beslutsunderlag Båtliv- Sjöhistoriska Museet