PROJEKTLEDNING/ FÖRSTUDIER OCH VISIONSARBETE

PROJEKTLEDNING

Vi hjälper er gärna med projektledning inom besöksnäring och kulturmiljöutveckling.
Vi har båda relevant utbildning och erfarenhet inom projektledning. 

Vi har även stor erfarenhet inom projektledning av konferenser, seminarium och event

FÖRSTUDIER
Att genomföra en förstudie är första stadiet i ett tänkt projekt, förstudien svarar på frågan är vi på rätt väg är detta projekt relevant och har vi stöd, ekonomi och möjlighet att genomföra det med de resultat vi önskar.

Ett sätt att ge projektet en rimlig start.

Här hjälper vi er att titta på bland annat med mål och syfte, omfattning, vilken är ert nuläge, lösningsförslag, hur ser lönsamheten, kostnaderna ut och vilka milstolpar ser vi ett eventuellt projekt.

Exempel på erfarenhet inom projektledningsuppdrag:
 

Sigtuna kyrkoruiner- Bevarande och brukande
 

Europarådets möte "Forum for the Future of Democracy"


Sveriges Museers Vårmöte 2015 och 2017


Yttrandefrihetskonferens- Fredsåret

Projektledning Arkeologiska undersökningar 


Sigtuna Litteraturfestival

Båtliv- Statens Maritima Museer/

Sjöhistoriska Museet
 

Ingegerdsfestival
 

Uppstart av Arlanda Visitor Center 

 

Exempel på erfarenhet inom förstudier
 

Förstudie av utveckling av Alfred Nobels Björkborn


Förstudie om Inkubator inom kulturarvssektorn