Vikten av bemötande
STRATEGISK SERVICE OCH VÄRDSKAPSUTVECKLING

Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna och sedda- oavsett om det är en gäst i din verksamhet eller om det handlar om medarbetare i din verksamhet.

Logistik, värdskap och paketering gå hand i hand och skapar den upplevelse som er besökare tar med sig hem.

Gästen har en valmöjlighet- där bemötande spelar större roll än vad man tror.
 

Vi hjälper er gärna strategiskt med utvecklingen av just er plats värdskap. Både det externa, interna och det "hårda" och det "mjuka".
Stöd till ledningsgrupp, strategisk plan, inspiration till medarbetare.
Kortare föredrag, inspirationsföreläsningar och workshops finns att erbjuda.

Exempel på erfarenhet inom VÄRDSKAP:
 

Värdskapsutveckling på Stockholm-Arlanda Airport, Bromma Airport
Wenngarn slott
Föreläsningar och workshops för olika företag