UTREDNINGAR/ OMVÄRLDSANALYSER

Hur ser vår omvärld ut- hur arbetar och tänker andra?
Vilka är de starkaste trenderna inom besöksnäring och inom museivärden?
Rätt underlag för att kunna fatta nya beslut är avgörande!

I en omvärldsanalys handlar det om att förtå, se och bevaka samband och förutspå hur omvärlden ändras och hur vår verksamhet kan komma att påverkas av de förändrade förutsättningarna.

De beslut och inriktningar som tas med avstamp i en omvärldsbevakning beskrivs ofta som en vald strategi.

Strategier för fortsatt arbete, förslag för olika inriktningar med vägval är något vi gärna hjälper er med.

Exempel på erfarenhet inom UTREDNINGAR och OMVÄRLDSANALYSER 
 

Ägandeförhållande destinationsbolag- kommuner Best: kommun
Volontärer på museer Best: Riksutställningar