Anna Lakmaker

Anna har en lång erfarenhet inom Besöksnäring, destinationsutveckling,  marknadsföring av platser och värdskapsutveckling och har ett  brett kontaktnät inom branschen.

Anna har arbetat med projektledning i olika uppdrag och anställningar. För att nämna några: Europarådets stora konferens Forum for the Future of Democracy, Sigtuna Litteraturfestival, Uppstarten och drift av Arlanda Visitor Center (Sveriges mest besökta turistbyrå)  samt en rad event så som Skördedagar, Ingegerdsfestival, Yttrandefrihetkonferens med flera.

Anna brinner för en god gäst-och kund upplevelse och arbetade inom LFV/ Swedavia med utvecklingen av flygplatsernas värdskap. Något som hon fortsatt med i föreläsning och inspirationsform.

På Destination Uppsala var uppdraget att leda det dagliga arbetet med de projektledare som arbetade på Uppdragsenheten. Bolaget tog uppdrag från Uppsala Kommun så som Kulturnatten, Fredsåret, Yttrandefrihetskonferens och Stadsträdgården 150 år.

Inom Time and Place arbetar hon med: 
Platsutveckling, rådgivning inom besöksmålsutveckling, projektledning och med värdskapsutveckling inom organisationer.


Tidigare anställningar:

Sisyfos Förvaltning- Utveckling av Destinationen/ Kulturmiljön Wenngarn

Destination Uppsala- Ansvarig Uppdrag

LFV (Swedavia)- Ansvarig Värdskapsutvecklare
Destination Sigtuna - Projektledning stora möten/ Uppstart av Arlanda Visitor Center

Styrelseuppdrag:

Föreningen Mälarslott
Vaxholms Fästnings Museum

 

Röster om Anna:

Marcus Brixskiöld 
Departementsråd, Justitiedepartementet
Anna ansvarade under åren 2006-2007 från Destination Sigtunas sida för idéutveckling, planering, logistik, kontakter och genomförandet av Europarådets projekt The Future of Democracy.

Projektet var synnerligen komplext då det omfattade ca 400 deltagare från Europarådets medlemsstater och från fyra olika politiska nivåer; Parlamentariska församlingen, Kommunkongressen, ministerrådet och det civila samhället.

Forumet som ägde rum i Sigtuna under tre dagar år 2007 och som planerades under cirka två år fick ett mycket gott betyg av deltagarna, staterna och Europarådets Generalsekreterare. Fortfarande tio år senare omnämns Forumet som det bästa Forumet av de hittills genomförda (bl.a. Moskva, Madrid och Warszawa).

Anna Lakmaker hade ett direkt operativt ansvar för arrangemanget. Vi som uppdragsgivare hade mycket höga förväntningar på Anna. Jag kan med utgångspunkt i erfarenheterna från detta projekt i alla avseenden rekommendera Anna för alla former av projektledarskap som innefattar komplexa uppgifter och som kräver samordning och god diplomatisk kommunikation med individer med olika bakgrunder, förutsättningar, mål och erfarenheter. Jag har enbart de allra bästa rekommendationer att ge Anna Lakmaker.

Marcus Brixskiöld

Departementsråd
Justitiedepartementet

 

Röster om Anna:

Håkan Fäctare, Marketing Manager- Swedavia
Anna har kombinationen av att vara stukturerad och rationell i sitt tänkande samtidigt som hon är socialt driven och påtagligt kreativ.
Hon fokuserar på slutmålet, men är också lyhörd och benägen att justera sina planer under resans gång.

Anna sprider glädje och skapar växtkraft i sin omgivning.
Proffesionalismen och det strategiska synsättet präglar hennes arbete, som ofta är båda pragmatiskt och nytänkande.