Anders Wikström - har mer än 17 års erfarenhet av arkeologiska undersökningar i Sigtuna och har ett brett kontaktnät inom den arkeologiska uppdragsverksamheten, museisektorn och kulturmiljövården i främst Sverige, men också i Norden och Europa.

Arbetet har bland annat inneburit fält- och projektledning för ett stort antal mindre grävningar och två stora undersökningar, samt författande av över 100 arkeologiska rapporter.

Arbetet har också inneburit deltagande i nationella och internationella konferenser och nätverk, samt pedagogisk verksamhet både för besökare i Sigtuna och inom universitetsutbildning.

Anders var anställd som tf museichef vid Sigtuna Museum och arbetade då med tre stora utvecklingsuppdrag: framtagande av en strategisk utvecklingsplan för museet, projektering för ett nytt föremålsarkiv för museets stora sen-vikingatida och tidig-medeltida arkeologiska samlingar samt planeringsarbete för en utbyggnad av museet i samarbete med Tengboms arkitektfirma och fastighetsbolaget Komfast.

Anders avslutade 2013 en Master-utbildning på Malmö högskola, institutionen för Urbana studier, som heter Leadership for Sustainability. Kursen omfattade ledarskap, organisation, projektledning, socialt entreprenörskap, lärande organisationer med hållbarhet utveckling som övergripande tema.

Master-uppsatsen handlade om hållbar utveckling av destinationer med specifikt fokus på samarbetet mellan kulturarv/museer och turism.

 

Anders deltog under två år i Tällberg Forums internationella konferens om hur vi kan förändra världen. Konferensen samlade världsledande forskare, tänkare och politiker.

Under hösten 2014 genomförde Anders en journalistutbildning på Poppius i Stockholm.

Sedan 2012 är Anders egen företagare med inriktning på utvecklingsfrågor, förstudier, utredningar och utvärderingar inom kulturarvsområdet, specifikt museer, kulturmiljöer och hållbarhet.

 

Sitter i styrelserna för Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Kulturmiljöfrämjandet, Vaxholm Fästnings Museum AB (svb) och Historisk Arkeologisk Förening.

Röster om Anders:

Kommer inom kort

Anders Wikström